Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI  ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Top Sport 2000 Kft., mint az alábbiakban olvasható adatok szerinti adatkezelő, a www.primalfood.hu weboldal felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Európai Tanács és a Parlament a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete, „General Data Protection Regulation”, (a továbbiakban: GDPR) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében kiadja a jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót.

AZ ADATKEZELŐ

www.primalfood.hu honlapot (a továbbiakban: Honlap) működtető adatkezelő:

Cégnév: Top Sport 2000 Kft.
Székhely: 8200 Veszprém Sorompó u. 18.

Cégjegyzékének száma: 19-09-505282

Cégjegyzékét vezeti: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága           
Adószám: HU11972765-2-19

Telefonszám: +36 20 944 0992
E-mail cím: he***@pr********.hu
Honlap: www.primalfood.hu
Képviselő: Mesterházy Leventéné cégtulajdonos, ügyvezető (a továbbiakban Adatkezelő)

AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt személyes adatot és csak e célokkal összeegyeztethető módon kezeli azokat. Törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok megfelelőek, relevánsak, pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen, gondoskodik a személyes adatok integritásának, bizalmas jellegének fenntartásáról.

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 1.  Adatkezelési tevékenység a Honlapon

A Honlapon a jelen tájékoztatóban alább részletezettek szerint kizárólag szerződés teljesítése (beleértve a szerződés megkötését megelőzően szükséges lépéseket), valamint az érintettek hozzájárulása alapján történik személyes adatok gyűjtése és kezelése.

a.) A Honlapon elérhető termékekre vonatkozó megrendelések teljesítése céljából

A Honlapon elérhető termékek megrendelése esetén a látogató (Vásárló) az Üzletszabályzatban meghatározott lépések szerint kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket, mely a vásárlói kosárba kerül. A vásárlás további lépéseinek folytatása esetén a Vásárló alább meghatározott személyes adatait gyűjtjük be megrendelésének teljesítése érdekében.

A kezelt személyes adatok: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b.) pont)

Az adatkezelés időtartama: amennyiben az érintett és az Adatkezelő között szerződés jön létre, abban az esetben teljesítéstől (a szerződés megszűnésétől) számított öt év, kivéve, ha jogszabály az adott termékre vonatkozóan ennél hosszabb szavatossági, jótállási időt határoz meg. Az igényérvényesítéshez nem kapcsolódó adatokat az Adatkezelő törli, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az érintett azt kéri.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlapon leadott megrendelést nem tudjuk teljesíteni.

b.) Hírlevél küldése céljából

A Honlapon a látogatók email-címük megadásával feliratkozhatnak az Adatkezelő hírleveleire. A beleegyezés bármikor visszavonható, a leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat minden hírlevél tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
Kezelt személyes adat: email-cím
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Hozzájárulását a jövőre vonatkozó érvénnyel bármikor visszavonhatja a he***@pr********.hue-mail címre küldött levéllel vagy a hírlevelek alján található leiratkozási lehetőséggel.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Felhasználó nem kap értesítést, információkat, és egyéb tájékoztatásokat újdonságokkal, akciókkal, kedvezményekkel kapcsolatban.

Az Adatkezelő által az aktuális tevékenységét támogató eszközök, amelyeket például a Google Ügyfél Személyes Adatai biztosítanak, átadhatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országnak, különösen az Egyesült Államoknak, vagy más országnak, ahol az Adatkezelővel együttműködő szervezet a Személyes Adatok feldolgozásának eszközeit az Adatkezelővel együttműködve tartja fenn.

A Személyes Adatok megfelelő biztonságáról az Adatkezelő az Európai Bizottság döntése alapján elfogadott szabvány-adatvédelmi záradékok és az adatok átadására vonatkozó, a GDPR követelményeinek megfelelő szerződések alkalmazásával gondoskodik.

Az Európából az USA-ba továbbított adatok esetében egyes ott található szervezetek megfelelő szintű adatvédelmet biztosíthatnak az úgynevezett Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield) keretében (további információ a következő címen érhető el:https://www.privacyshield.gov/).

Az Ügyfélnek joga van a harmadik országba átadott Személyes Adatok egy példányának megszerzéséhez, melyet a velünk történő kapcsolatfelvétel útján igényelhet.

 

 

 1. Adattovábbítás

A Honlap használata során megadott személyes adatok továbbítása kizárólag a jelen tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók részére történhet. Személyes adatok továbbítására 3. személyhez (hatósághoz, stb.) ezt meghaladóan kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha azt eltérést nem engedő (uniós, vagy magyar) jogszabály kötelezően előírja, ilyen esetben az adott jogszabály által előírt módon és feltételekkel.

 1. Cookie-k használata (analitikai, vásárlás segítő és termékajánló szolgáltatások)

A Honlapon „cookie”-k használatára kerül sor. A “cookie”-k kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek. A „cookie”-k többféle célt szolgálhatnak, egyesek elengedhetetlenek az oldal működéséhez („folyamat cookie”-k), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatosan (analitika, statisztikák: „használatot segítő cookie”-k), ezek által a Honlap későbbi használata kényelmesebbé, praktikusabbá válik. További „cookie”-k a hirdetéshez kapcsolódók, melyek abban segítenek, hogy a Honlap látogatóinak az őket leginkább érdeklő hirdetések jelenhessenek meg.

A „cookie” a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információcsomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A „cookiek” alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A „cookie”-k segít az érintett Felhasználó érdeklődési körének, internet használati szokásainak, honlap-látogatási történetének követésében, annak érdekében, hogy a Felhasználó vásárlási élménye optimális legyen. Mivel a „cookie”-k egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett „cookie”-t, a „cookie”-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A „cookie”-k által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a Felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kaphatnak. A „cookie”-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „cookie” segítségével a Szolgáltató névtelen (anonim) statisztikákat is készíthet az oldallátogatók szokásairól, így még jobban személyre tudjuk szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

A weboldal kétféle típusú „cookie”-t használ:

– Ideiglenes „cookie”-k – az oldal használatához elengedhetetlen munkamenet (Session-ID) „cookie”-k. Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem jelennek meg, a böngészés és a termékek kosárba rakása akadályozottá válik, illetve a banki fizetés nem tud megfelelően megvalósulni. 

Állandó „cookie”-k, melyek webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközön maradnak, amíg azokat a Felhasználó nem törli. Ezeken belül beszélhetünk belső vagy külső „cookie”-ről. Amennyiben a Szolgáltató webszervere telepíti a „cookie”-t és a saját adatbázisba kerül továbbítása az adat, akkor belső „cookie”-ről beszélünk. Amennyiben a „cookie”-t a Szolgáltató webszervere telepíti, de külső szolgáltatóhoz történik az adattovábbítás, akkor külső „cookie”-ről beszélünk. Ilyen külső „cookie”-k a harmadik féltől származó „cookie”-k is, melyeket harmadik fél helyez el a Felhasználó böngészőjében (Google Analitika, Facebook Pixel). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőben elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.  Az állandó „cookie”-k célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében.

A weboldal látogatása során a bejelentkező-oldalon található „cookie” figyelmeztetésen található nyomógombbal adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását ahhoz, hogy az állandó „cookie”-k a Felhasználó számítógépén tárolódnak és ahhoz a Szolgáltató hozzáférhessen.

A Felhasználó a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a „cookie”-kkal kapcsolatos tevékenységet. A „cookie”-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, „cookie”, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Ismételten felhívom azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben a „cookie”-k használata nélkül előfordulhat, hogy a Felhasználó nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását, így különösen a fizetési szolgáltatásokat.

Az adatkezelés célja: a fizetési tranzakciók lebonyolítása a fizetési szolgáltatóval, a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: az ideiglenes „cookie”-k addig tárolódnak, amíg a felhasználó az adott típusú összes böngészője bezárásra nem kerül. Az állandó „cookie”-k 1 évig tárolódnak a felhasználó számítógépén vagy ameddig azok a Felhasználó nem törli azokat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, a fizetési tranzakciók sikertelensége, analitikai mérések pontatlansága.

 1. Automatizált adatfeldolgozás – Profilalkotás

A weboldalunkon megjelenő hirdetések megjelenítése automatizált döntéshozatal alapján történik. 

Az adatkezelés célja: A profilalkotás segít abban, hogy a weboldal és a hírlevelek ajánlóiban a Felhasználó releváns, személyre szóló ajánlatokkal találkozzon. A profilalkotás segíti az adatfeldolgozót abban, hogy a vásárlói számára a legmegfelelőbb kínálatot állítsa össze.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont.

A kezelt adatok köre: e-mail, név, cím, a webhely használatához kapcsolódó információk (látogatás időpontja, időtartama, a megtekintett oldalak, az oldalakon történő átkattintások, a kereső használata), a kosár használata (megrendelési azonosító, termékek, azok termék kategóriái, értékei), vásárlások (tranzakció időpontja, értéke, a termék, annak kategóriája, igénybe vett kedvezmény, fizetési mód), technikai információk (IP cím, „cookie” azonosító, a böngésző típusa, az eszköz típusa, Google, Facebook, Hotjar, MailChimp azonosítók, forrásoldal), hírlevél és értesítő üzenet használati adatai (e-mail megnyitás időpontja, eszköze, átkattintott linkek, vásárlási adatok), a blogrendszer használatához kapcsolódó adatok (kommentek, értékelések, átkattintott linkek).

A profilalkotás logikája: A weboldalunkon használt „cookie”-technológiák használatával meg-ismerhetjük a felhasználók preferenciáit – például annak elemzésén keresztül, hogy az illető milyen gyakran látogatja a weboldalunkat, illetve milyen termékekre keres rá legtöbbször. Az online viselkedés elemzése segít abban, hogy megértsük a felhasználók szokásait és elvárásait, és hogy alkalmazkodni tudjunk az igényeikhez és érdeklődésükhöz.

A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: ennek a technológiának köszönhetően nemcsak személyre szabott hirdetést tudunk eljuttatni a felhasználóhoz, és a rendelkezésre álló ajánlatok közül azt felkínálni, ami az igényeinek leginkább megfelel, de olyan egyedi hirdetéseket, ajánlatokat vagy engedményeket is létrehozhatunk és bemutathatunk, amelyek más vásárlók számára nem állnak rendelkezésre. Ha a felhasználó letiltja az érdeklődésére szabott hirdetések megjelenítését lehetővé tevő „cookie”-kat, az nem jelenti azt, hogy nem kap semmilyen hirdetést a mi vagy más weboldalaink használatakor – ebben az esetben a felhasználó továbbra is ugyanolyan mennyiségű hirdetést kap, azzal a különbséggel, hogy a hirdetések nem kapcsolódnak majd az aktuális tevékenységéhez. Az, hogy a „cookie”-k révén a felhasználók interneten folytatott tevékenységével kapcsolatos információkhoz juthatunk, lehetővé teszi számunkra, hogy piaci és statisztikai elemzéseket végezzünk.

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldalon és a hírlevelekben nem a Felhasználó számára releváns ajánlatok jelennek meg, a Felhasználó nem tudja igénybe venni a regisztrációhoz kötött kényelmi szolgáltatásokat.

 1. Naplózás

A  Honlap meglátogatásakor a webszerver nem naplózza a felhasználó tevékenységét.

 1. Könyvelés

Az adatkezelés jogalapja: a könyvvezetésre és adózásra vonatkozó jogi kötelezettségeink teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont)

Kezelt személyes adatok: név, lakcím

Az adatkezelés időtartama: a mindenkori számviteli jogszabályokban előírt bizonylati megőrzési idő (jelenleg a számla kibocsátásától számított 8. év vége)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a könyvvezetésre és adózásra vonatkozó jogszabályok megsértése

 1. Számla kibocsátás

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont)
.
Kezelt személyes adatok: név, lakcím

Az adatkezelés időtartama: a mindenkori számviteli jogszabályokban előírt bizonylati megőrzési idő (jelenleg a számla kibocsátásától számított 8. év vége)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a számlakibocsátásra vonatkozó jogszabályok megsértése

ADATFELDOLGOZÓK

A Honlap működése, a Honlapon keresztül történő megrendelések színvonalas kiszolgálása érdekében az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe. Az adatfeldolgozók a GDPR, illetve a velük kötött szerződés szabályainak megfelelőn, az adatkezelő utasításai szerint végzik a tevékenységüket.

 1. Honlapfejlesztés, rendszergazdai szolgáltatások

Cégnév: Top Sport 2000 Kft.
Székhely: 8412 Veszprém, Pogánytelki u. 19/a
Cégjegyzékszám: 19-09-505282

Adatkezelési tevékenysége: rendelések fogadása, a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok bekérése, gyűjtése, tárolása és továbbítása a könyvelő és számlázó rendszer felé. Visszaigazoló e-mailek küldése. Hírlevél feliratkozáshoz e-mail címek gyűjtése és tárolása.

 1. Terméktámogatás

Cégnév: Google Ireland Limited
Székhely: Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland
Cégjegyzékszám: IE6388047V

Cégnév: Facebook Ireland Limited
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
Cégjegyzékszám: IE9692928F

Adatkezelési tevékenysége: „cookie”-k segítségével a felhasználók böngészési és oldallátogatási szokásait rögzítik a termékajánlási és vásárlás könnyítő szolgáltatás érdekében

 1. Tárhely szolgáltatás

Cégnév: Webonic Kft. 
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-381419

Adatkezelési tevékenysége: szerverek üzemeltetése, adatok tárolása

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Informatikai nyilvántartások védelme

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés-védelem, hálózati védelem);
 • az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Papíralapú nyilvántartások védelme

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL ÉS JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL

 1. Az érintett jogai

a.) Tájékoztatás és személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintettet megilleti a jog, hogy az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa az adatkezelésére vonatkozó információkat, így különösen az adatkezelés céljaira, kategóriáira, a lehetséges címzettekre, a tárolás időtartamára, továbbá – ha a személyes adatot nem az érintettől gyűjtötték – az adatok forrására vonatkozóan.

b.) Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatot az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse.

c.) Törlés joga

Az érintett bármikor jogosult az általa korábban adott adatkezelési hozzájárulást visszavonni, és adatainak törlését kérni. Az Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlés megtagadható, ha

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából van az adatra szükség, vagy
 • ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

d.) Jog az elfeledtetéshez

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fenti c.) pont szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

e.) Korlátozáshoz való jog

Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha

 • vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, vagy
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett a kezelt személyes adatok törlését ellenzi, vagy
 • az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli a személyes adat Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

Korlátozás esetén a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

f.) Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulásán, vagy szerződés kezelésén alapulva, automatizált módon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat – ha ez technikailag megvalósítható – egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

 

g.) Tiltakozás joga

Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, abban az esetben az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

h.) Automatizált döntéshozatal és profilalkotás megakadályozása

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló – akár intézkedést is magában foglaló – döntés hatálya, amely a rá vonatkozó egyes személyes jellemzők kiértékelésén alapul, és amely rá nézve joghatással jár vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érinti. Ilyen adatkezelésnek minősül a „profilalkotás” is. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 • vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Az ilyen adatkezelés esetén az érintettnek joga, hogy emberi beavatkozást kérjen és kapjon, különösen, hogy kifejtse álláspontját, hogy magyarázatot kapjon az ilyen értékelés alapján hozott döntésről, és hogy megtámadja a döntést. Az ilyen intézkedés gyermekre nem vonatkozhat.

 1. Az érintett jogainak érvényesítése

a.) Az érintet a személyes adataira vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő munkatársaihoz fordulhat a he***@pr********.hu címre küldött e-mailben vagy az Adatkezelő 8412 Veszprém Pogánytelki u. 19/a postacímére elküldött levélben.

b.) Az Adatkezelő elősegíti az érintett fenti jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

c.) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

d.) A fenti b.) és c.) pontok szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy -különösen ismétlődő jellege miatt- túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

da.) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

db.) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

e.) Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ug*************@na**.hu; honlap: www.naih.hu), illetve jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ez utóbbi esetben a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –az érintett választása szerint– az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

Veszprém, 2019 December 15.

 

ITT TALÁLSZ MEG MINKET:

TOP SPORT 2000 KFT.
8200 Veszprém, Pogánytelki u. 19/a
Tel: +36 20 944 0992
Email: hello@primalfood.hu

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON
ÉS AZ INSTAGRAMON

Tudatosan kerüljük a mesterséges adalékanyagokat, színezékeket. Garantáljuk hogy termékeink kizárólag prémium minőségű, friss összetevőkből készülnek.

Termékeink nem tartalmaznak hozzáadott cukrot, szóját, adalékanyagokat, színezékeket, valamint GMO mentesek.

Iratkozz fel hírlevelünkre és10% kedvezményt adunk az első vásárlásodra!

Ne aggódj, mi sem szeretjük a spamet és neked sem fogunk küldeni!

A feliratkozás megerősítéséhez küldtünk neked egy email-t, kérjük kattints a levélben megadott linkre. Ha esetleg pár perc múlva sem találnád a beérkezett üzenetek között, érdemes megnézned a levélszemét (spam) mappát is (gmail esetében a promóciók, vagy frissítések fül alatt keresd). Ha oda érkezett a levél, kérjük ne felejtsd el hozzáadni a hello(kukac)primalfood.hu címünket a biztonságos küldők listájához! Így ezentúl biztosan megkapod minden levelünket.